Agro-dagen 2019 7/11
Posted By : November 8, 2019

Årets Agro-dag genomfördes på Örebro slott med stor uppslutning från såväl lantbruks- och livsmedelsföretag som offentliga aktörer och representanter för det privata näringslivet som berörs av och arbetar med livsmedelsproduktion i olika bemärkelser. Dagen kännetecknades av konstruktiva diskussioner och positiv feedback som kommer att hjälpa Agro Örebro att sätta fokus inför nästa år.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (till höger) och Landshövding Maria Larsson (till vänster) inledde dagen och underströk vikten av samarbete och en gemensam målbild för att kunna nå målen i den nationella Livsmedelsstrategin och i den regionala livsmedelshandlingsplanen. Livsmedelsstrategin är inte något som ett fåtal berörs av och arbetar med utan omfattar hela samhället och såväl näringslivet som konsumenten måste känna sig delaktiga och ha möjlighet att göra väl underbyggda val för att målen ska kunna nås. Detta ställer naturligtvis stora krav på alla aktörer som arbetar med frågan och det finns både stora utmaningar och stora möjligheter på alla plan, från nationellt till lokalt, som måste hanteras.

Under året har Agro Örebro identifierat fyra frågeställningar som genomsyrat dialogen med lantbruks- och livsmedelsföretagen i länet.

  • Kompetens
  • Investeringskapital
  • Kunskap
  • Administration

Erik Pålsson, Geråsen, lyfte frågeställningen kring hur lantbruks- och livsmedelsföretagen ska få tillgång till rätt kompetens för att kunna driva och utveckla sina verksamheter i önskad riktning. Kvinnerstagymnasiet, som traditionellt drivit lantbruksutbildning i Örebro, har ingen antagning till lantbruk det här året vilket kan komma att få stor betydelse för rekryteringsmöjligheterna i framtiden. Något måste göras för att öka attraktiviteten och få fler att söka sig till branschen.

Christian Borell, Närke Kött i Örebro AB, ser stora utvecklingsmöjligheter i verksamheten och planer finns på att bygga om slakterianläggningen till “Sveriges modernaste slakteri”. Efterfrågan på produkter är idag större än det utbud som är möjligt att erbjuda och en ombyggnation kan lätt motiveras, men är inte helt lätt att finansiera. Investeringskapital är i många fall det som blir begränsningen för att utveckla verksamheter och nya system, krav och vägar för att lösgöra kapital behöver utvecklas.

Sara Staffare, Bredsjö Mjölkfår, ser en tydlig trend i att det blir allt viktigare för konsumenten att med egna ögon se var maten kommer ifrån och att djuren mår bra. Transparens i produktionen och upplysning av allmänheten skapar ett kundunderlag och ökar sannolikheten att kunden köper en lokalt producerad produkt. Även företagen behöver utveckla och bredda sin kunskap för att nå ut till konsument med rätt information utifrån vad som efterfrågas. Inom området kunskap bidrog även Annika Bergman, AgroMind, med insikter från sitt arbete med lantbruksföretag. För att lyckas som företagare och arbetsgivare behövs kunskap och färdighet. Detta kommer inte av sig själv och fortbildning är nödvändigt inom alla typer av företagande.

“Det handlar om att vara en schysst arbetsgivare, en bra ledare och att skapa en attraktiv arbetsplats.”

Annika Bergman, 20191108 http://agromind.se/

Mikael Gilbertsson, Stjernsunds Gård, upplever att administrationen inom lantbruksföretagande har ökat markant de senaste tjugo åren. Detta ställer ökande krav på att administrativ personal finns tillgänglig och att det finns kunskap i sakfrågor runt det som ska administreras. Systemen behöver förenklas så att administrationsbördan minskar.

Från vänster: Christian Borell, Sara Staffare, Mikael Gilbertsson, Erik Pålsson

Med utgångspunkt i dessa fyra frågeställningar kommer Agro Örebro att arbeta vidare inom attraktionskraft och kompetenskraft för att med dessa som hävstänger nå ökad konkurrenskraft för länets lantbruks- och livsmedelsföretag.

En sak är dock säker, vi kommer alla att behöva äta för att överleva! Livsmedelsfrågan blir allt bredare och diskussionen handlar inte bara om produktion av tillräcklig mängd mat utan också om vad maten kan göra för oss och hur vi upplever den. Johan Schnürer (till höger), Örebro Universitet, presenterade det pågående arbetet runt Mat & Hälsa som i förlängningen kan skapa nya möjligheter att nischa sig inom inom livsmedelsproduktionen både som primärproducent och inom förädling. Johan Swahn (till vänster), Restaurang och Hotellhögskolan, berättade om framtidens smaker och de möjligheter som finns om vi lär oss att hantera och styra måltidsupplevelsen.

Framtiden bjuder in med många nya och spännande perspektiv!

Agro Örebro vill med det tacka alla som deltagit och medverkat under dagen och dela Agro Örebros ungdomspanels viktiga budskap inför framtiden:

“Bygg inte hus på produktiv åkermark, där ska vi odla mat!”

Translate »