?>
Agro Örebro i Sveriges Riksdag 25 september
Posted By : August 8, 2019

I samarbete med riksdagskvinnan för Örebro län, Helena Vilhelmsson(C), arrangeras ett frukostmöte i Sveriges Riksdag. Samtliga riksdagsmän/kvinnor i Sveriges Riksdag är inbjudna, primärt alla ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet.

På agendan:

  • Information om hur Agro Örebro driver frågor och aktiviteter kopplat till den nationella och regionala livsmedelsstrategin.
  • Presentation av resultat från djupintervjuer med lokalproducenter.
  • Konkreta exempel på åtgärder och politiska beslut som behöver fattas för att implementera livsmedelsstrategin och få näringen att växa?
  • Inbjudan till ett Mellansvenskt event.

Medverkar från Agro Örebro gör:

Magnus Börjeson, Johan Hedström samt Claes Nelander.

Dessutom deltar koncernchefen för Närke Kött, Christian Borell.

Läs mer om Nationella livsmedelsstrategin här!

 

Translate »