?>
Agro Örebro i Sveriges Riksdag
Posted By : October 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 25 september höll Agro Örebro ett frukostseminarium i Sveriges Riksdag. Seminariet arrangerades i samarbete med riksdagskvinnan Helena Vilhelmsson (C) som är representant för Örebro län.

Syftet med seminariet var att informera, primärt ledamöterna i Miljö- och jordbruksutskottet, om arbetet i Agro Örebro kopplat till den nationella livsmedelsstrategin. Cirka 10 riksdagsledamöter deltog från olika partier. Från Agro Örebro deltog Johan Hedström, Magnus Börjeson och Claes Nelander, från LRF Per Willén samt från Närke kött Christian Borell.

Ordförande för utskottet Kristina Yngwe (C) inledde seminariet och sen följde en presentation från Agro Örebro med fokus på fyra frågeställningar som Agro Örebro identifierat måste lyftas och diskuteras om målen i den nationella strategin skall uppnås.

De frågeställningar som lyftes var:

  • Kompetensbrist
  • Investeringskapitalbrist
  • Kunskapsbrist
  • Administrationsöverflöd

Sammanfattningsvis blev det ett mycket lyckat seminarium med intensiva och långa diskussioner långt efter planerad tid.

Tack alla ni som kom samt stort tack Helena Vilhelmsson   för hjälpen.

          

Translate »