AGRODAGEN 2019 7/11
Posted By : October 7, 2019

Välkommen till Agrodagen – en kreativ mötesplats och utvecklingsarena för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Agro Örebro bjuder in till en dag
där vi belyser regionens konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft. Fyra frågeställningar som påverkar framtidens livsmedelsproduktion i vårt län
kommer att presenteras, diskuteras och utvecklas.

Läs mer och anmäl dig här!

Translate »