?>
AgroDagen 2021 fokuserar på hållbar och stark tillväxt
Posted By : January 25, 2021

– Det går att utveckla produkterna från de lokala livsmedelsproducenterna. Inte bara när det gäller produktens beståndsdelar. Även en limpa har en berättelse.

Det säger Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet med specialintresse för innovationer och gröna näringar. På onsdag är han moderator vid AgroDagen i Örebro. Ett tillfälle för inspiration till hållbar och stark tillväxt.

Ett drygt 100-tal livsmedelsproducenter, forskare, offentliga tjänstemän, politiker och matintressenter i länet samlas till en digital konferens som sänder ut från det gamla magasinet vid Hamnplan Örebro.
Det är Agro Örebro som för andra året arrangerar en inspirationsdag, där den nationella livsmedelsstrategin står i centrum.

– Verksamheten i Agro Örebro syftar bland annat till att hjälpa livsmedelsföretag att växa och därmed skapa fler arbetstillfällen, berättar Ola Albrektsson, verksamhetssamordnare för Agro Örebro.

Genom att seminariet sänds ut digitalt finns det ingen begränsning på antal deltagare. Dessutom är dagen kostnadsfri. På programmet finns forskare, producenter, kapitalägare. Såväl landshövdingen Maria Larsson som regionrådet Irén Lejegren medverkar under dagen. Moderator är Per Frankelius, Linköpings universitet.

– Vi tror att en nyckel för att nå framgång är ett ökat samarbete mellan företag, organisationer och det offentliga förvaltningarna. Därför är det roligt att AgroDagen växer och blir en gemensam arena för goda exempel och intressanta framtidsspaningar, menar Claes Nelander, som ansvarar för programmet.

På programmet finns också medverkande från grannregionerna. Bland annat ska Lena Ryberg-Ericsson från ”Smaka på Västmanland” presentera en satsning på lokal mat för Västmanland och Örebro län. AnnaKarin Landin, matkonsult på Hushållningssällskapet kommer tala om tillväxtpotentialen inom lantbruket. Dessutom berättar två lantbruksfamiljer om sina tillväxtresor. Forskaren Per Frankelius kommer att utmana lokalproducenter kring hur de driver produktutveckling och sin marknadsföring. Dagen avslutas med prisutdelning då LRF ska utse Årets nötköttföretagare samt Årets företagare.

Se sändningen i efterhand.

Translate »