Om Agro Örebro

AgroÖrebro är en samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft, kompetenskraft för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Målet är att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län och där efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val.

 

AgroÖrebro samverkar med närliggande län och har ett nära samarbete med andra organisationer i “Agro” – familjen.

 

Translate »