AgroÖrebros uppdrag breddas med skog!
Posted By : January 5, 2023

Den 14 december 2022 fattade Regional tillväxtnämnd, Örebro län,  beslut om att bredda AgroÖrebros uppdrag till att även omfatta skogsområdet. 2018 antogs det nationella skogsprogrammet som sedan bearbetats på regional nivå och resulterat i fokusområdet ”Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass” i Örebro län. Tidigare har ansvaret för området legat inom “Energi och klimat” men för att förstärka kopplingen mellan innovation och skoglig bioekonomi har beslut fattats om att ge AgroÖrebro uppdraget att agera samverkansplattform via den redan etablerade verksamheten som bedrivs inom Livsmedelshandlingsplanen i länet.

Arbetet startas upp under 2023 och vi ser fram emot att utöka kontaktnätet och arbeta med frågor direkt kopplade till den regionala handlingsplanen för skogen, Innovationer och förädlad skogsråvara
i världsklass – Regional handlingsplan, och skärningspunkterna med vårt redan påbörjade arbete med inom Livsmedelshandlingsplanen i länet. Många lantbrukare är också skogsägare vilket skapar en naturlig koppling mellan verksamhetsområdena.

 

 

Translate »