?>
AgroÖst söker projektledare inom Förstudie – Investeringskapital i livsmedelssystemet
Posted By : March 15, 2021

Leveransen omfattar projektledning av förstudien – Investeringskapital i livsmedelssystemet under perioden 20210301 till 20211101.

Förstudien avser utreda om det finns arbetssätt och metoder som kan utveckla stödstrukturen runt företagen i livsmedelskedjan. Målet är även att utreda vad som behövs för att stärka berörda små och medelstora företags förutsättningar att attraheras av att investera samt att få tillgång till olika former av investeringskapital likväl att företag i livsmedelssystemet ska kunna möta finansiärer med förbättrade förutsättningar. Förstudien ska även kartlägga vilka aktörer som berörs och inom vilka områden av livsmedelssystemet där det finns störst behov och potential att attrahera externt kapital. Arbetet ska sammanställas i en slutrapport som ska kunna utgöra grund för ett framtida genomförandeprojekt.

För den som vill lämna en offert finns mer information här.

Translate »