Landsbygdsnätverket: digitalt möte Utrikesföddas inkludering på landsbygden

Sista anmälningsdag 1/3.

Läs mer

Publicerad February 26, 2021

Länsstyrelsen Södermanland: digital föreläsning Minska förlusterna vid ensilering.

Anmäl senast 1/3.

Läs mer

Publicerad February 26, 2021

Regionerna Dalarna, Värmland och Örebro: digitalt rundabordssamtal kring måltidsturism

Restaurang 9/3, mathantverk 16/3.

Läs mer

Publicerad February 26, 2021

Länsstyrelsen Stockholm: digitalt Starta ekologisk/småskalig äggproduktion

Anmäl senast 7/3.

Läs mer

Publicerad February 26, 2021

Translate »