Livsmedelsproduktionens klimatpåverkan

Sverige har en livsmedelsproduktion i världsklass när det gäller hållbarhetsaspekter.

Läs mer

Publicerad November 16, 2020

Skulle du vilja bli livsmedelsföretagare med stöd av en mentor?

“Om du är företagare på landsbygden kämpar du inte bara mot vädrets makter utan kanske även med företagets lönsamhet. Kanske funderar du på att ta över ett företag eller utveckla en ny produktionsgren. Idéerna är lysande – det är bara det att du saknar någon att diskutera med och idéerna blir inte genomförda. Då kan […]

Läs mer

Publicerad November 13, 2020

RUBIZMO – nya & framgångsrika affärsmodeller på landsbygden!

RUBIZMO har studerat framgångsrika landsbygdsföretag i Europa och vill nu sprida kunskapen.

Läs mer

Publicerad November 10, 2020

Ökad diversifiering kan också innebära högre skörd

SLU har analyserat 42 000 försök där man tittat på olika odlingssystem och brukningsmetoder för att se om ökad mångfald i fält också kan vara gynnsam för skörden, klimatet och ekosystemtjänsterna samtidigt.

Läs mer

Publicerad November 9, 2020

Translate »