VÄXA: Webbinarium: NAV – Nordiska avelsvärden för kött

Mer information och anmälan.

Läs mer

Publicerad January 12, 2024

HS: digitalt Klumprotsjuka i kålodlingar

Mer information och anmälan.

Läs mer

Publicerad January 12, 2024

LST: Heldag om markavvattning med Carl-Johan Ragnsjö

Mer information och anmälan. Hur vi hanterar vattnet i odlingslandskapet blir en allt viktigare fråga för lantbruket och livsmedelsproduktionen. En fungerande markavvattning är en viktig grund i växtodlingen. Hur förbereder vi markavvattningsföretagen för ett förändrat klimat? Välkommen på en träff där vi tillsammans med Carl-Johan Ragnsjö diskuterar frågor om hur dränering och dikessystem behöver underhållas […]

Läs mer

Publicerad January 12, 2024

LST Örebro: Lammöverlevnad

Mer information

Läs mer

Publicerad January 12, 2024

Translate »