Biologisk mångfald viktig för bördig jord

Markens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för åkermarkens bördighet

Läs mer

Publicerad June 7, 2019

Skrämmande budskap minskar inte lantbrukets arbetsskador

Strukturrationaliseringen av svenskt lantbruk har skapat färre men större företag.

Läs mer

Publicerad June 7, 2019

Jordbrukshushållens inkomster ökade 2017 4/6

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2017 med 25 700 (7 %) till 395 500 kr

Läs mer

Publicerad June 7, 2019

Translate »