Det är REKO att handla lokalproducerat!

Agro Örebro ser utvecklingsmöjligheter i att samla lokalt producerade produkter i någon form av kommersiell mötesplats/butik. I dagarna inleds arbetet med att inventera behov och möjligheter för en sådan samlingsplats.

Läs mer

Publicerad February 18, 2020

AgroMorgon 4/2

Utifrån 2019 års motto ”Att göra skillnad” går Agro Örebro över i nästa fas där vi ska arbeta för trovärdighet, relevans och funktionalitet.

Läs mer

Publicerad February 5, 2020

Kvinnerstagymnasiets lantbruksutbildning – enkät.

Tack till er alla som svarat på enkäten om Kvinnerstagymnasiets lantbruksutbildning. Här kan du läsa resultatet. Vinnaren av två biobiljetter kommer att kontaktas via e-post under dagen.

Läs mer

Publicerad January 28, 2020

LRF, fossila bränslen och livsmedelsstrategin

”Två och ett halvt år har gått sedan riksdagen klubbande den nationella livsmedelsstrategin och fortfarande märker våra medlemmar inget av den på gårdarna.” säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF

Läs mer

Publicerad January 28, 2020

Translate »