Agro Örebro i Sveriges Riksdag

Den 25 september höll Agro Örebro ett frukostseminarium i Sveriges Riksdag.

Läs mer

Publicerad October 1, 2019

Miljöråd nr 4 2019

Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera.

Läs mer

Publicerad September 27, 2019

Vill du ingå i Regional Exportsamverkans nätverk i Örebro län?

Den 25/9 äger nästa nätverksträff rum. Kontakta Agro Örebro om du önska delta.

Läs mer

Publicerad September 13, 2019

Stort intresse kring Agro Örebros frukost- och informationsmöte

På Agro Örebro gläds vi åt att mötet var välbesökt och tackar för visat intresse från såväl lantbruksföretag som potentiella partners.

Läs mer

Publicerad September 12, 2019

Translate »