Besök AgroÖrebro under Matresan

Matresan genomförs den 4-5 september. Under helgen kan den som vill besöka företag inom bland annat restauranger och mathantverkare i runt om i länet. På Matresans hemsida finns alla entreprenörer beskrivna och utplacerade på kartan. Det här året samarbetar AgroÖrebro med Göksholms Gård och för den som bokar in detta stopp i sin Matresa erbjuds […]

Läs mer

Publicerad June 21, 2021

Feed your mind, and the rest will follow!

Kunskap är grunden för all utveckling och med kunskap kan vi åstadkomma underverk! Livsmedelsstrategin fokuserar på att skapa en en konkurrenskraftig livsmedelskedja med en ökad produktion. I arbetet ska uppsatta miljömål nås samtidigt som ökad tillväxt och sysselsättning ska bidra till hållbar utveckling på alla plan. Såväl den ekologiska som den konventionella produktionen ska öka […]

Läs mer

Publicerad June 10, 2021

Länsstyrelsen Uppsala: digitalt Ullens förädling

Anmäl senast 13/6.

Läs mer

Publicerad June 9, 2021

Svenska marknadsandelen ökar inom köttproduktionen

Under flera år har det funnits en trend som pekar på att vi har minskat vår köttkonsumtion total men att vi samtidigt äter mer svenskt kött och mindre importerat. Trenden förstärktes ytterligare under pandemin till följd av förändringar i vårt sätt att leva. Resultatet är glädjande för den svenska köttproduktionen som tar marknadsandelar i jämförelse […]

Läs mer

Publicerad June 2, 2021

Translate »