Smaka på Västmanland och Agro Örebro startat samarbete

Smaka på Västmanland erhåller bidrag från Jordbruksverket till projektet ”Lokalt på Menyn” Projektet pågår från oktober 2020 till mars 2023 Vi vill korta avståndet och skapa affärer mellan lokala livsmedelsproducenter och restauranger, erbjuda affärsutveckling samt skapa mötesplatser på mässor eller handelsplatser. I projektet verkar Smaka på Västmanland tillsammans med Agro Örebro i ett länsöverskridande samarbete […]

Läs mer

Publicerad December 1, 2020

Koldioxid som resurs för lantbruket

Med fler innovationer skapas nya möjligheter för de gröna näringarna att bidra till en hållbar framtid i ännu större utsträckning och inom områden vi idag inte vet är möjliga.

Läs mer

Publicerad November 18, 2020

Örebro Universitet blir nationellt centrum för “Växtbaserade proteiner för hälsa och välmående”

Under våren utlyste Formas medel för att skap fyra nationella centra för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. “Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället.” My Newsdesk, Formas 20201118 För att nå en omställning av livsmedelssystemet […]

Läs mer

Publicerad November 18, 2020

Livsmedelsproduktionens klimatpåverkan

Sverige har en livsmedelsproduktion i världsklass när det gäller hållbarhetsaspekter.

Läs mer

Publicerad November 16, 2020

Translate »