Behovet av kompetensutveckling inom lantbruksnäringen

Vill du också göra din röst hörd?

Läs mer

Publicerad March 25, 2020

Gör karriär inom livsmedelssektorn

“I nuläget råder det brist på kompetens i stora delar av sektorn. Samtidigt finns positiva krafter som ett stort förtroende för livsmedelsindustrin hos allmänheten, liksom en ökande export.” enligt Myndigheten för Yrkeshögskola.

Läs mer

Publicerad March 24, 2020

Svensk livsmedelsproduktion under och efter Coronavirusets framfart

“Min bedömning så här långt är att svensk livsmedelsproduktion är en av få vinnare, säger Carl Eckerdal, chefekonom för Livsmedelsföretagen.”

Läs mer

Publicerad March 19, 2020

AgroMorgon 2/4

AgroMorgon, som skulle ha genomförts på Creative House den 2 april i fysisk form, ersätts av en digital variant.

Läs mer

Publicerad March 18, 2020

Translate »