LRF & HS: OGRÄSREGLERING FÖR SMÅSKALIG GRÖNSAKSODLING

Mer information och anmälan.

Läs mer

Publicerad July 12, 2022

AKIS tematräff – Innovation, entreprenörskap och digitalisering

Mer information och anmälan.

Läs mer

Publicerad July 12, 2022

SLU: Alnarps grisdag fysiskt och digitalt

Mer information och anmälan.

Läs mer

Publicerad July 12, 2022

Rosenbergdagarna 14-15 okt Örebro

15 okt studiebesök med tema: Våtmarker och vattendrag Skogslandskapet Kulturlandskap och urban miljö Odlingslandskapet Mer information och anmälan.

Läs mer

Publicerad July 12, 2022

Translate »