Data som strategisk resurs i lantbruket
 

AgroÖst har fått en förstudie beviljad av Tillväxtverket inom området “Data som strategisk resurs”. Agro Sörmland kommer tillsammans med AgroÖrebro och Agronod att arbeta med förstudien vars mål är att hitta relevanta användningsområden för all den data som samlas in i lantbruket tillsammans med primärproducenter och mjukvaruutvecklare.

 

Projektet baserar sig i att det idag inte finns någon bra samordning av den data som samlas in för att kunna använda den så effektivt som möjligt inom digital teknologi, produktionsstyrning, beslutsfattande och resurseffektivisering. Detta beror bland annat på att den data som ligger till grund för algoritmer och beräkningsmodeller är spridd bland ett stort antal olika organisationer och företag. Genom standardisering och säker tillgång till lantbruksdata finns möjlighet för fler mjukvaruföretag satsa på mjukvaruutveckling riktat till lantbruket.

 

Förstudien är tänkt att kunna leda till ett större projekt som samlar aktörer och kunskap från hela ÖMS-regionen och som kan bygga upp en behovsbaserade databas och applikationer med hemvist hos Agronod (LDP) och tillgängliggöras för aktörer i livsmedelssystemet.

 

Förstudien ska leda till:
• Utreda vilka behov mjukvaruaktörer i livsmedelsystemet har,
• Identifiera dataföretag som bidrar till att utveckla applikationer
• Utreda vilka data som finns tillgängliga och hur de skulle kunna kombineras för att skapa ökad lönsamhet och hållbarhet i livsmedelsproduktionen.

 

I ett uppföljande projekt är förhoppningen att mjukvaruföretag ska få processa prioriterade data som har identifierats i förstudien samt testa dessa mot slutanvändare. Det övergripande målet är att bidra till att genom datadelning och gemensam digital utveckling arbeta fram nya digitala lösningar som ökar svenska lantbrukares lönsamhet och sänker dess klimat- och miljöavtryck.

 

Förstudien pågår fram till och med november 2021. Slutrapporten finns att läsa här.

 

Translate »