?>
Det ska vara lätt att välja svenskt
Posted By : June 26, 2020

Nu blir det ännu lättare att hitta de svenska produkterna i livsmedelsbutiken. Från Sverige har tagit fram ett nytt butiksmaterial som ska guida konsumenten rätt i hylldjungeln. I butiken kommer detta att synas bland annat i nytt skyltmaterial kopplat till kött och chark, mjölk och grönsaker, frukt och bär (Från Sverige, 20200623)

Genom att välja svenska produkter bidrar du till att:

  • Bevara vårt öppna landskap och den biologiska mångfalden. I genomsnitt behövs en ko per hektar för att upprätthålla den biologiska mångfald vi har idag.
  • Korta avståndet från jord till bord och minska matsvinnet.
  • Skapa arbetstillfällen i hela Sverige. Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industri och till ytan den mest spridda över landet.
  • Upprätthålla god djurhälsa och djurskydd genom en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar.
  • Ökad hållbarhet. 60% av den svenska livsmedelskonsumtionens klimatavtryck uppstår utomlands vid produktion av den mat vi importerar. I genomsnitt ligger den svenska miljöbelastningen kopplat till produktion på ca hälften av det som produceras utomlands.
  • Trygg och säker mat säljs i våra butiker. Svensk produktion kan tack vare lågt sjukdomstryck hålla mängden kemikalier i växtodlingen och antibiotikaanvändningen till djur på en låg nivå. Genom detta blir risken för bekämpningsmedelsrester i maten och antibiotikaresistens mindre.

(Från Sverige, 20200623)

Translate »