?>
Agro Örebro genomför djupintervjuer
Posted By : August 8, 2019

Under augusti – september genomför Agro Örebro cirka 25 djupintervjuer. Målgruppen är lokala livsmedelsproducenter ur tre kategorier, primärproducenter, förädlingsproducenter samt industriproducenter.

Resultatet av djupintervjuerna kommer att presenteras runt den 15 september på Agro Örebros hemsida.

Translate »