?>
Ekofakta.se slår upp portarna
Posted By : June 30, 2020

2017 fick jordbruksverket i uppdrag av regeringen att tillsammans med ett stort antal aktörer se över hur produktion, konsumtion och export av ekologiska produkter skulle kunna öka. En av åtgärderna blev framtagandet av Ekofakta.se som är en hemsida som ska presentera neutral och faktabaserad information om ekologiskt producerade livsmedel. Förhoppningen är att sidan ska kännas lika relevant för både producenter och konsumenter och därmed kunna komma till användning i alla led. Upphovsmännen bakom hemsidan är Epok (Ekologisk produktion och konsumtion, SLU) men innehållet är framtaget i samarbete med Ekologiska lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden som alla tagit fram delar av innehållet.

“Att ha en portal där man snabbt kan få viktiga fakta och svar från forskning om ekologisk produktion är en oerhörd tillgång för hela livsmedelssektorn och alla som intresserar sig för hur maten produceras och dess påverkan på vår miljö, hälsa och klimat.”

MyNewsdesk, 20200622

Det övergripande syftet är att sprida en större kunskap kring ekologiskt produktion vilket i förlängningen förväntas öka den ekologiskt odlade arealen till 30% och mängden ekologiska produkter i den offentliga konsumtionen till 60% fram till 2030.

Translate »