?>
ESF Grön kompetens – Livsmedel: för dig som vill arbeta inom livsmedelsbranschen
Posted By : January 25, 2021

          

 

Livsmedelsbranschen är i stort behov av arbetskraft. De närmaste åren räknar man med att det saknas ca 60 000 medarbetare i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Det behövs kompetens från alla nivåer i utbildningssystemet och undersökningar visar att det största behovet finns inom kategorin kortare utbildningar.

ESF-projektet Grön kompetens livsmedel vill öka möjligheterna för att kunna täcka kompetensbehovet genom att erbjuda utbildning inom livsmedelsproduktion till personer som uppbär aktivitets- och utvecklingsersättning, etableringsersättning eller ekonomiskt bistånd.

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för hur livsmedel produceras och hanteras genom hela kedjan från jord till bord motsvarande grunderna inom:

  • Växtodling: Hur går det till att odla olika typer av växter? Vilka behov har växterna, vilka maskiner och redskap används och hur kan odlingen på bästa sätt genomföras?
  • Djurhållning: Vilka är de vanligaste lantbruksdjuren och hur sköts de? Vilka behov har olika djurslag och vilka regler finns runt produktionen?
  • Hygien: Vilka regler finns kopplade till livsmedelsproduktionen?
  • Förädling: Hur bearbetar vi råvaror så att de blir till de produkter vi kan köpa i affären?
  • Begrepp kopplade till livsmedelsproduktionen: Vad innebär det att en produkt är ekologiskt odlad eller konventionellt producerad? Varför är den ena dyrare än den andra? Varför kostar svenska livsmedel mer än importerade.

För att kunna gå utbildningen bör du vara intresserad av hur maten vi äter blir till. Du är nyfiken och vill lära dig nya saker och har inget emot att arbeta med varierande arbetsuppgifter ute, inne, tunga, lätta, fysiska och teoretisk. Du tycker om att träffa nya människor och deltar gärna i sociala sammanhang men har inget emot att arbeta självständigt på gen hand. Du kan uttrycka dig i vardagligt talad svenska och läsa och förstå kortare instruktioner.

Utbildningen omfattar 7 månader med en kombination av teori och praktik. Praktiken genomförs i en verksamhet där man arbetar med livsmedel t ex på ett lantbruk, i ett förädlingsföretag eller i dagligvaruhandeln. Den teoretiska delen genomförs på Kvinnerstagymnasiet utanför Örebro och personalen har kompetens inom flera språk för att underlätta kommunikationen i en flerspråkig grupp.

Praktiken utförs på ett företag som väljs ut utifrån dina intressen, vad som är lämpligt och var du bor. Det är projektet som ansvarar för att ta fram praktikplatser. Det är möjligt att ansöka om kostnads-täckning för busskort för att kunna delta i utbildningen.

Efter genomgången utbildning skulle du kunna arbeta på ett lantbruksföretag t ex med grönsaksodling, spannmålsodling, djur eller inom slakt, chark och försäljning av livsmedel.

Två rekryteringsträffar har genomförts i samarbete med Campus Risbergska och den första utbildningsomgången startade den 8/3. Vill du veta mer? Kontakta:

Charlotta Rydberg (LRF), projektledare Grön kompetens – Livsmedel, 010-18 44 218, charlotta.rydberg@lrf.se

 

Translate »