?>
Feed your mind, and the rest will follow!
Posted By : June 10, 2021

Kunskap är grunden för all utveckling och med kunskap kan vi åstadkomma underverk!

Livsmedelsstrategin fokuserar på att skapa en en konkurrenskraftig livsmedelskedja med en ökad produktion. I arbetet ska uppsatta miljömål nås samtidigt som ökad tillväxt och sysselsättning ska bidra till hållbar utveckling på alla plan. Såväl den ekologiska som den konventionella produktionen ska öka och det inhemska utbudet bör svara mot konsumenternas behov. Genom ökad försörjningsförmåga kan sårbarheten i livsmedelskedjan minska. Konsumenterna ska kunna ha ett stort förtroende för svensk mat och gör väl underbyggda val när det gäller vad som äts och köps in i affären. Kunskap och innovation ska höja produktiviteten i livsmedelssystemet och bidra till hållbarhet på alla plan (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) (Regeringen.se 20210610)

Under sommaren presenterar AgroÖrebro ett antal poddar på Facebook under parollen “Feed your mind, and the rest will follow”. Har du en stund över? Ta chansen att lyssna på något som skulle kunna bidra till att du får ny kunskap att göra bättre val eller bidra till innovation i livsmedelssytemet.

 

 

Translate »