Finansiering och medlemskap

Grundfinansiering

AgroÖrebro är under uppstarten från och med februari 2019 fram till och med 2021 ett projekt, som drivs av den ideella föreningen AgroÖst med grundfinansiering från Länsstyrelsen via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. AgroÖrebros projektverksamhet medfinansieras idag även av Hushållningssällskapet, CR Prytz donationsfond och LRF. Från och med 2020 och framåt har även Region Örebro län gått in som finansiär med ett årligt driftsbidrag till verksamheten. Under våren 2021 kommer Länsstyrelsen att lägga ut en ny utlysning för AgroÖrebro att ta del av för ytterligare två års finansiering av verksamheten.

 

Partnerskap

AgroÖrebro erbjuder företag och organisationer olika paket för partnerskap. Det finns paket och lösningar för alla företag, oavsett storlek. Det som är gemensamt är att partnerskapspaketen skapar förutsättningar för AgroÖrebro att utvecklas och arbeta för att ge livsmedelsproducenter i Örebro län bättre förutsättningar i sitt företagande.

 

För mer information kontakta:

Verksamhetssamordnare: Ola Albrektsson, Mail: ola.albrektsson@agroorebro.se, Tel: 070 812 77 48

Operativ utvecklingsledare: Claes Nelander, Mail: claes@agroorebro.se, Tel: 070 456 86 51

 

Medlemskap

Då AgroÖrebro inledningsvis är ett projekt initierat av AgroÖst erbjuds möjligheten att bli medlem i AgroÖst tills projektiden är slut 2021. Genom medlemskap ges tillgång till aktiviteter som arrangeras av AgroÖrebro och de medlemsavgifter som betalas in används till arbetet inom AgroÖrebro. Inom kort kommer mer information om hur du blir medlem, medlemsförmåner och medlemsavgifter.

Translate »