Finansiering och medlemskap

Grundfinansiering

AgroÖrebro är under uppstarten från och med februari 2019 fram till och med 2021 ett projekt, som drivs av den ideella föreningen AgroÖst. Den del inom AgroÖrebros verksamhet som är kopplat till den regionala livsmedelsstrategin är primärt finansierat av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

 

Partnerskap

AgroÖrebro erbjuder företag och organisationer olika paket för partnerskap. Det finns paket och lösningar för alla företag, oavsett storlek. Det som är gemensamt är att partnerskapspaketen skapar förutsättningar för AgroÖrebro att utvecklas och arbeta för att ge livsmedelsproducenter i Örebro län bättre förutsättningar i sitt företagande.

 

För mer information om partnerskap kontakta Josef Joneklav: 072-995 90 32 eller skicka din fråga till info@agroorebro.se

 

Medlemskap

Då AgroÖrebro inledningsvis är ett projekt initierat av AgroÖst erbjuds möjligheten att bli medlem i AgroÖst tills projektiden är slut 2021. Genom medlemskap ges tillgång till aktiviteter som arrangeras av AgroÖrebro och de medlemsavgifter som betalas in används till arbetet inom AgroÖrebro. Inom kort kommer mer information om hur du blir medlem, medlemsförmåner och medlemsavgifter.

Translate »