?>
Framtidens jobb
Posted By : April 9, 2021

Jobb och arbetsuppgifter kommer och går och historiskt sett har arbetsmarknaden sett väldigt annorlunda ut jämfört med hur den ser ut idag. I Sverige har arbetsmarknaden fokuserat mer och mer på kunskap och allt mindre på produktion och kanske har vi kommit till vägs ände i det förhållningssättet. Klimatklubben har tillsammans med Våra barns klimat tagit fram en lista på framtidsyrken som skulle kunna få större betydelse och en annan innebörd än de har idag.

 

“Det blir viktigare i framtiden att lära sig hantverk inom olika områden, oavsett om det är som konsult eller byggnadsvårdare. Vi kommer att se ett uppsving för personer som verkligen kan saker på djupet och börja förakta människor som pratar om omställning eller möjligheter istället för att visa vad de lärt sig”

PER GRANKVIST, VIABLE CITIES, Klimatklubben 20210409

Exempel på yrken som skulle kunna finnas i framtiden är:

Miljörättsadvokat och Djur- och natur-kommunikatör- ska vi komma till rätta med den miljöpåverkan vårt levnadssätt orsakar behövs en bred kunskap och specialistkompetens inom natur- och miljökunskap. Det behövs fler yrken som förstår naturens behov när vi fattar beslut om skog, mark, vatten, luft och berganvändning.

 

Kommunala odlingsrådgivare, Skolträdgårdsanläggare och Matsvinns-koordinator- tjänster som motsvarar dagens energirådgivare skulle behöva inrättas för att hjälpa företag, privatpersoner, skolor och förskolor med odlingskompetens och optimering av resurser som minskar matsvinnet och som bidrar till en hållbar värld. I framtiden har varje skola en egen odling som också fungerar som pedagogiskt verktyg för att bygga upp en framtid där barnen leder utvecklingen mot en hållbar matproduktion.

 

Naturvårdsbiolog/naturvårdshandläggare, Skogs- och stadsträdgårdsodlingskonsult, Permakulturdesigner, Eko-regenererare, Biologisk mångfald-skötare, Pastoralist/herde och andra livsmedelsförsörjande ekosystemvitaliserare- i framtiden kommer det att behöva personer med kompetens för att jobba med biologisk mångfald strategiskt, skötselmässigt och visionärt för att återställa och upprätthålla naturliga ekosystem. Till exempel kommer olika typer av beten och betessystem att vara viktiga liksom nya typer av odlingar och odlingsytor som vertikalodling och permakultur. Det kommer också att behövas Trädgårdsmästare med nytt fokus på ordet “mästare” vad gäller vilka växter som bör planteras och varför, t ex med tanke på biologisk mångfald och ekosystemfunktioner.

Ekologisk mikrobiolog- ett viktigt område för att förstå hur kända och kanske ännu oupptäckta mikroorganismer påverkar flödena av näringsämnen på jorden.

 

Aquaponibonde och Algodlare- utvecklingen av hydroponisk odling där fisk-, skaldjurs- och algodling kombineras med t ex grönsaksodling öppnar för en lokal och hållbar produktion av fler livsmedel. Alger är dessutom mycket snabbväxande och kan användas på många sätt i livsmedelsindustrin.

 

Högteknologisk bonde- genom att utnyttja teknologiska lösningar i ännu större utsträckning än vi gör idag kan lantbruket bidra ytterligare till ett hållbart samhälle.

 

Labbodlare av kött- i framtiden vill vi se mer svenskt naturbeteskött på tallriken, men som komplement till detta finns också labb-kött där celler odlats som proteinkälla.

 

Industriell matavfallskomposterare- samhället behöver bli ännu bättre på att ta tillvara matavfall och skapa nya produkter för t ex små- och storskalig odling. Det är viktigt att det finns metoder för att producera jord av god kvalitet utan föroreningar av plast eller andra material som kan finnas i våra sopor.

 

Vego-coach- ett sätt att komma närmare ett hållbart samhälle är att öka konsumtionen av vegetabiliska produkter. För att få fler att laga vegetarisk mat behövs inspiration och kunskap.

 

Torghandlare- REKO-ringarna utvecklas och allt fler vill köpa lokal mat. I framtiden kommer troligtvis torghandeln att få ett nytt uppsving antingen i fysisk eller digital form.

 

Hittar du ditt framtida yrkesval i listan? Ingen vet idag exakt vad som kommer att behövas i morgon, men genom att göra ett aktivt val idag kan vi alla vara med och påverka framtiden både direkt och indirekt. Tydligt är att det inom livsmedelssystemet redan idag finns många vägar att gå för att bidra till ett hållbart samhälle och om man tittar utanför boxen finns ytterligare möjligheter att arbeta för en hållbar framtid.

 

“Jag hoppas på att en del av jobben på listan kommer bli verklighet, exempelvis miljörättsadvokat, djur och natur-kommunikatörer samt labbodlare av kött. Våra ekonomier är beroende av produktiva ekosystem. Vi kommer att inse detta allt mer och börja investera i naturkapitalet och i den biologiska mångfalden”

EVA ALFREDSSON, GLOBAL UTMANING, Klimatklubben 20210409

 

Ännu fler framtidsjobb finns listade på Klimatklubbens hemsida.

Translate »