G.Ö.D.A.

Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling (GÖDA)

GÖDA-projektet syftar till att öka digitaliseringen inom livsmedelsindustrin i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin. Målet är att främja konkurrenskraft, resurseffektivitet och innovation inom livsmedelskedjan, samtidigt som vi underlättar medvetna konsumentval genom att förbättra kommunikationen kring mervärdena i svensk mat.

Projektet fokuserar på att identifiera behov och utmaningar kopplade till digitaliseringens möjligheter. Genom att kartlägga dessa behov kan vi erbjuda seminarier och kortare utbildningar som täcker kunskapsgapen. Resultaten från projektet kommer att användas för att bygga upp en kompetens kring användningen av digitala verktyg för affärs- och produktionsutveckling samt för att optimera och utveckla användningen av dessa verktyg utifrån de identifierade behoven.

Resultatet kommer att spridas till samarbetsparter som kan använda det som utgångspunkt i arbetet med framtida kompetenshöjande insatser. 

 

SVARA PÅ ENKÄTEN

Translate »