?>
Gör ett klipp för plånboken och miljön!
Posted By : March 13, 2020

2019 är klimatmärkningarnas år och allt fler börjar använda olika typer av märkningar för att visa att just deras produkt är den mest klimatsmarta. Livsmedelsstrategin anger att vi ska ha en livsmedelsproduktion som drivs av den upplyste konsumentens efterfrågan och därför är det viktigt att hitta sätt för konsumenten att veta vilka val som är rätt. ICA har gått ut med en “klimatkasse” som garanterar att varje portion innehåller mindre än 0,5 kg koldioxidekvivalenter per portion. Budskapet blir enkelt: Köp vår kasse och gör något för miljön!

Tyvärr är det inte så enkelt. RISE har byggt upp en klimatdatabas som anger klimatavtrycket hos 700 livsmedelsprodukter och planer finns på att göra den till en helt öppen databas även för konsumenter (RISE, 20200313). I databasen anges miljöavtrycket i klimatpåverkan per kilo produkt. En enkel metod, men den visar inte hela sanningen.

“Osten har cirka 5 till 10 gånger högre klimatpåverkan per kilo än mjölk, men uttryckt per kalori ligger klimatpåverkan i samma storleksordning.

agfo.se, Klimatmärkning av mat kritiseras 20200312 

För att kunna göra en rättvis jämförelse måste hänsyn tas till vad det är som jämförs t ex, närings- eller järninnehåll. Gunnar Rundgren, jordbruks- och matkonsult, går till och med så långt i sin kritik att han valt att anmäla databasen till Konsumentverket eftersom han anser att informationen är vilseledande. RISE trycker på att det är viktigt att inte tolka värdena i databasen som exakta sanningar utan snarare en fingervisning om produktens klimateffekter, men trots det är det just vad som händer just nu  i t ex offentlig verksamhet (Agfo.se 20200312).

Som konsument är det svårt att skaffa sig en överblick över matens effekter på miljön eftersom livsmedelsproduktion är en mycket komplex verksamhet och dessutom påverkas mycket av lokala förutsättningar från plats till plats. RISE databas är ett första steg på vägen som skulle kunna underlätta för konsumenten och i kombination med de utvecklingar av systemet som planeras med kopplingar även till näringskvalitet och hälsoeffekter (RISE, 20200313) kan det bli ett mer rättvisande i framtiden.

Fram till dess kan du, utan att egentligen veta ett dugg om matens exakta klimatavtryck, fortfarande göra ett klipp för plånboken och miljön genom att minskar matsvinnet.

Translate »