Har du #svinnsikt?
Posted By : October 23, 2020

Hur mycket mat kastar du om dagen som du egentligen inte borde ha kastat?

Ett prioriterat område inom livsmedelsstrategin är att minska matsvinnet i alla led av livsmedelskedjan, från jord till bord. Matsvinn sker i hela kedjan och då det går åt mycket resurser för att producera livsmedel blir miljöbelastningen stor när mycket försvinner på vägen. Olika produkter har olika stor belastning och olika delar av livsmedelskedjan brottas med sina specifika problem, men mellan 10 och 50 % av det som produceras försvinner som matsvinn och en mycket stor del av detta sker i hemmet.

Livsmedelsindustrins svinn uppstår ofta till följd av fel i produktionen. Butiker har ett stort svinn beroende på bäst före-märkningen. För restauranger är det svårt att förutse kundantalet och i storkök tillagas ofta för många portioner. Mycket av detta kan vara svårt att lösa, men det finns vägar att gå för att åtminstone minska matsvinnet även om det inte upphör helt. På konsumentnivå handlar däremot matsvinnet till största delen om köpbeteende och attityder som går att påverka mer direkt (Naturvårdsverket.se 20201013)

Bäst före-datumet som anges på livsmedel är en källa till en del av det matsvinn som sker. Bäst före-datumet visar hur länge man kan räkna med att ett livsmedel upprätthåller sin kvalitet under rätt lagringsförhållanden och i obruten förpackning. Om produkten uppvisar rätt smak, konsistens, färg mm efter passerat bäst före-datum är det inga problem att äta produkten. Man bör dock göra skillnad på “bäst före” och “sista förbrukningsdag”. Vissa livsmedel är mycket känsliga för t ex bakterietillväxt och kan bli hälsofarliga efter en tid även om de förvaras enligt anvisningarna. I dessa fall anges sista förbrukningsdag och produkten anses inte vara tjänlig som föda efter att detta har passerats.

Bild från Livsmedelsverket.se 20201013

Andra sätt att minska matsvinnet är att planera inköpen så att de motsvarar det du faktiskt tänkt äta och att sedan göra matlådor av det som blir över. Lite svinn blir det alltid eftersom alla delar av våra livsmedelsprodukter inte är ätbara, men detta avfall kan också komma till nytta t ex genom kompostering eller rötning.

Hur matsmart är du? Gör Svinnsiktstestet på livsmedelsverkets hemsida och se om du har #svinnsikt.

Mer information kring hur du kan mäta ditt matsvinn hittar du på Livsmedelsverket.se.

Translate »