Hur djur blir mat – en film från Svenskt Kött
Posted By : November 11, 2021

I dagens samhälle lever konsumenten långt från den värld där maten produceras och många vet inte hur den svenska livsmedelsproduktionen ser ut. För att råda bot på detta har Svenskt kött tagit fram en film om kött och djurhållning som man hoppas ska kunna ge en tydlig bild av hur det svenska köttet produceras hela vägen från gården tills den hamnar på tallriken.

– Vi är ganska blåslagna och tilltufsade efter ganska mycket negativ kommunikation som har kommit ut kring vår bransch, framför allt kring djurhållning och slakt. Men det är många gånger extremt vinklat och en extremt negativ bild. Och vi behöver berätta historien på vårt sätt och ur vårt perspektiv. Samtidigt vill vi stärka förtroendet för det vi gör och få fler att räta på ryggen och känna sig glada över att vara en del av det här.
Isabel Moretti vd på Svenskt Kött, Jordbruksaktuellt 20211011

 

 

Translate »