Hushållningssällskapet: Likviditetsplanering och budgetering digital kurs
Posted By : June 23, 2020

Målet med utbildningen är att du ska kunna hantera likviditets-svängningar bättre, utveckla företaget, samt använda budgetering som ett beslutsunderlag. Välkommen!

Likviditeten är ett återkommande problem för de flesta lantbrukare. På kursen går vi igenom hur man kan använda likviditetsbudgeten för att bättre hantera likviditetsproblem.

Du kommer att få pröva att göra en egen likviditetsbudget för kommande år. En bank medverkar och berättar vilka kalkyler och nyckeltal de använder för att kunna hjälpa lantbrukaren med en investering.

Tid
Torsdag 14 januari och torsdag 21 januari 2021, 18.00–20.30.

Anmälan
Senast 10 januari

Mer information och anmälan!

Translate »