Investeringskapital
Förstudie investeringskapital

 

I samarbete med AgroSörmland, Länstyrelsen i Västmanland/Smaka på Västmanland och Vreta Kluster i Östergötland genomförs en förstudie enligt följande rubrik,

Investeringskapital inom livsmedelssystemet.

 

Syfte och mål med förstudien

Förstudien avser att utreda om det finns arbetssätt och metoder som kan utveckla stödstrukturerna för företag i livsmedelskedjan. Målet är att utforska vad som behövs för att stärka berörda små- och medelstora företags förutsättningar att få tillgång till olika former av investeringskapital och att attrahera investerare. Företagen ska också kunna möta finansiärer med förbättrade förutsättningar och en  kartläggning av vilka aktörer som berörs och inom vilka områden av livsmedelssystemet det finns störst behov och potential att attrahera externt kapital ska underlätta ytterligare.

Den sista aktiviteten inom ramen för förstudien är en workshop som genomförs digitalt och fysiskt på Vreta Kluster den 26 oktober. Mer information och anmälan.

 

Tryck här för en första rapport

Translate »