Investeringskapital
De fyra regionerna, Sörmland, Västmanland, Örebro samt Östergötland har fått beviljat, av Tillväxtverket, ett genomförandeprojekt utifrån den förstudie som genomfördes 2021.

 

Genomförandeprojektet:

Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad, långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning

 

Sammanfattning

Vreta Kluster, Agro Sörmland, Agro Örebro, AgroVästmanland u.b. utgör projektparterna. Tillsammans har vi mycket goda förutsättningar att genom denna satsning lägga grunden till kommande gemensamma projekt. Vi är alla så kallade Agronoder med uppdrag att främja tillväxt inom gröna näringen och livsmedelsproducerande företag. Projektgruppen känner redan varandra, tack vare förstudierna, vilket gör att startsträckan blir kort. Projektgenomförande ger oss möjlighet att tillsammans etablera ett arbetssätt och konkreta verktyg som vi sedan kan ta vidare i ett framtida gemensamt projekt. 

 

Projektets parter möjliggör ett förbättrat innovationssystem inom och mellan länen.

 

Genom samverkan av oss fyra parter säkerställer vi ett tydligt aktivt ägarskap där vi alla går in med lika stor arbetsinsats, budget och antalet företag vi kommer att arbeta med. På så sätt säkrar vi en långsiktighet. Alla fyra parter får stor insyn i projektet och äger tillsammans resultatet och erfarenheter

    

Projektstart är planerat till den 1 mars 2022.


Förstudie investeringskapital

 

I samarbete med AgroSörmland, Länstyrelsen i Västmanland/Smaka på Västmanland och Vreta Kluster i Östergötland genomförs en förstudie enligt följande rubrik,

Investeringskapital inom livsmedelssystemet.

 

Syfte och mål med förstudien

Förstudien avser att utreda om det finns arbetssätt och metoder som kan utveckla stödstrukturerna för företag i livsmedelskedjan. Målet är att utforska vad som behövs för att stärka berörda små- och medelstora företags förutsättningar att få tillgång till olika former av investeringskapital och att attrahera investerare. Företagen ska också kunna möta finansiärer med förbättrade förutsättningar och en  kartläggning av vilka aktörer som berörs och inom vilka områden av livsmedelssystemet det finns störst behov och potential att attrahera externt kapital ska underlätta ytterligare.

Den sista aktiviteten inom ramen för förstudien är en workshop som genomförs digitalt och fysiskt på Vreta Kluster den 26 oktober. Mer information och anmälan.

 

Tryck här för en första rapport

Translate »