Mellangrödor i ekoodlingen, Hushållningssällskapet

June 25, 2020

Sista anmälningsdag 15/10. Mer information och anmälan!

Läs mer

Minska klimatpåverkan från det svenska köttet, digital workshop Svenska köttföretagen

June 25, 2020

Datum: 22/10 Sista anmälningsdag: 8/10 Mer information och anmälan!

Läs mer

Äganderätten och de gröna näringarna, KSLA

June 25, 2020

KSLA arrangerar webbinarium inom äganderätt. 4/11 kl. 10-12 De gröna näringarna har en viktig roll i Sveriges övergång till en bioekonomi. Jord- och skogsbruk bedrivs av många, många företagare med olika inriktning och storlek på sin verksamhet. En trygg och långsiktig äganderätt är en drivkraft för att hållbart förvalta, investera i och utveckla sin fastighet […]

Läs mer

Digitalt seminarium om lantbruksbaserad biogasproduktion, Hushållningssällskapet

June 25, 2020

Seminarium med fokus på ekonomin på biogasanläggningar samt presentation av resultaten från de klimatberäkningar och lagringsstudier som gjorts på anläggningar och vi diskussion kring vad som krävs för att biogas ska vara en större del av lösningen på klimatkrisen. När: 5 november 2020 kl 10-12 Var: Teams Live. Länk kommer i bekräftelsemejlet när du har […]

Läs mer
1 2 3
Translate »