SLU, Skogforsk, Skogsstyrelsen: digitalt Hyggesfritt – hur mycket och var?

January 12, 2024

Mer information och anmälan.  

Läs mer

SLU: fysiskt och digitalt Alnarps lamm- och fårdag

January 12, 2024

Mer information och anmälan.

Läs mer

ORU: fysiskt och digitalt Food & Health@ORU: Att sälja hälsosam och hållbar mat med hjälp av vetenskap

January 12, 2024

Mer information och anmälan.

Läs mer

KSLA: fysiskt och digitalt Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

January 12, 2024

Mer information och anmälan.

Läs mer
1 2 3 4
Translate »