?>
Kan hälsosam mat hjälpa mot depression?
Posted By : April 7, 2021

Det finns tecken som tyder på att människor som lider av depression i högre grad äter ohälsosam mat än andra. Då öppnar sig frågan om det går att ta sig ur en depression genom att äta hälsosammare mat. På Örebro universitet har en pilotstudie genomförts av medicinforskaren Julia Sabet där sambandet mellan sinnesstämning och kost undersöktes och resultaten tyder på att det går att äta sig ur en depression.

 

“Det här är ett spännande upplägg som fungerar för att undersöka även andra hälsoproblem som går att påverka med kosten”

Julia Sabet, Örebro universitet 20210407

 

Foto: Linda Harradine

I studien ingick 16 deltagare som under åtta dagar fick följa en strikt färdiglagad diet. 10 av deltagarna led av depression. Hälften av deltagarna fick följa nordiska näringsrekommendationer som skulle kunna vara positiva medan kontrollgruppen fick en diet baserad i vad den genomsnittlige svensken äter. Båda grupperna fick lika mycket kalorier, fett, kolhydrater och proteiner. Det som skilde grupperna åt var innehållet av frukt och grönt, fibrer, socker samt rött kött.

I pilotstudien kunde man se tecken på förbättringar hos de deprimerade deltagarna och näst steg är att utöka deltagarantalet och undersökningens läng för att få ett säkrare resultat.

Läs mer om studien på Örebro universitets hemsida

 

 

Translate »