KONTAKT

Länsstyrelsen

Livsmedelsstrategin övergripande:

ragnhild.christiansen@lansstyrelsen.se

 

Regler och villkor:

ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se

 

Konkurrenskraft, konsument och marknad:

asa.Lindin@lansstyrelsen.se 

 

Region Örebro län

David Bååth

Kommunikatör

Tele: 019-602 77 25

david.baath@regionorebrolan.se

Translate »