?>
Lantmännens skördeprognos: Årets skörd − bättre än 5-årssnittet
Posted By : July 23, 2019

Årets spannmålsskörd ser ut att bli god, en absolut nödvändighet för många lantbrukare som drabbades hårt av fjolårets torka och värme. Enligt Lantmännens prognos kommer den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd vara större än 5-årssnittet.

Läs mer: https://www.lantmannenlantbruk.se/sv/Om-oss/Press/Nyhetsarkiv1/Lantmannens-skordeprognos-Arets-skord–battre-an-5-arssnittet–/

Translate »