Livsmedelsbranschen – Sveriges tillväxtmotor
Posted By : June 15, 2020

Nu har Sweden Food Arena publicerat sin innovations- och forskningsagenda för livsmedelssektorn (Innovations- och forskningsagenda för livsmedelssektorn 2020 – Framtidens hållbara tillväxtnäring). I linje med Livsmedelsstrategin som antogs 2017 vill man genom agendan bidra till ökad konkurrenskraft, innovationsförmåga, hållbarhet och attraktivitet inom livsmedelsområdet.

“Agendan utgår från livsmedelssektorns behov av ökad konkurrenskraft, tillväxt och miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.”

Sweden Food Arena, Innovations- och forskningsagenda för livsmedelssektorn 2020 – Framtidens hållbara tillväxtnäring

Innehållet utgår ifrån 5 missioner:

2030 ska medvetna konsumenter världen över efterfråga svensk mat och dryck till följd av dess mervärden.

2030 ska 50 nya matinnovationer ha en omsättning på 1 miljard euro.

2030 har den svenske konsumenten hälsosammare matvanor som följd av ett brett utbud av nyttigare och smakrikare svensk mat.

2030 har resurseffektiviteten och hållbarheten ökat vilket leder till bättre lönsamhet och resiliens.

2045 har Sverige en klimatneutral livsmedelsproduktion.

För ett långsiktigt hållbart arbete anknyter agendan också direkt och indirekt till FN: globala mål för hållbar utveckling

Bild: FN:s globala miljömål, www.globalamalen.se.

Livsmedelsbranschen är en av Sveriges största sektorer och genom arbetet har man ambitionen att bli Sveriges tillväxtmotor.

“Livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka genom att ta marknadsandelar både på den inhemska marknaden och genom ökad export. Därigenom kan sektorn bygga en tryggad livsmedelsförsörjning och ett ökat förtroende hos de svenska konsumenterna.”

Sweden Food Arena, Innovations- och forskningsagenda för livsmedelssektorn 2020 – Framtidens hållbara tillväxtnäring
Translate »