Livsmedelsverkets kontrollavgifter är för höga
Posted By : November 5, 2020

Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel anser att livsmedelsverkets kontrollavgifter vid slakt är omotiverat höga och har därför tillsammans med LRF lyft frågan till Kammarrätten som ger dem rätt i sak.

“Livsmedelsverket ska inte få ta ut hutlösa avgifter som försämrar svenska kött- och fågelföretagares konkurrenskraft, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.”

Bakläxa för Livsmedelsverket om slaktavgift, MyNewsdesk 20201102

Enligt EU:s lagstiftning ska Livsmedelsverket ta ut en kontrollavgift i samband med slakt och i dagsläget har Sverige en av de högsta kontrollavgifterna i Europa. Det höga svenska kostnadsläget gör att de svenska lantbruks- och livsmedelsföretagen får en försvagad konkurrenskraft jämfört med importerade produkter. Under 2017 höjdes kontrollavgifterna med 40% och kom att omfatta kostnader för generaldirektörens lön, IT och HR vilket enligt Kammarrätten inte får ingå enligt kontrollförordningen.

Kammarrätten återförvisar frågan till Livsmedelsverket med kommentaren att avgiften behöver vara rättvisande och i linje med livsmedelsstrategin. Om domen vinner laga kraft kommer kontrollavgifterna hos slakterierna att sänkas vilket gynna det svenska livsmedelsföretagandet.

Translate »