?>
Lokala matproducenter på skolbänken – vässar sig för att möta ökad efterfråga
Posted By : March 31, 2021

Livsmedelsproducenter i länet har märkt av ett stort ökat intresse för lokalproducerad mat under en längre tid. Efterfrågan har kulminerat under Coronaepidemin. Samtidigt har flera företag legat i startgroparna för en expansion, men för att det ska ske krävs kompetens, pengar och affärsutveckling.

Torsdagen den 8 april håller därför projektet Lokalt på Menyn ett seminarium om affärsutveckling. Projektägare är Smaka på Västmanland med AgroÖrebro som regional projektpartner. Målgruppen är lokala livsmedelsproducenter. Studenten Julia Lohaller Sachet vid Måltidsekologprogrammet på Örebro universitet har under vintern genomfört ett 20-tal djupintervjuer med utvalda lokalproducenter. Företagarna har varit tydliga på att de vill växa och att de menar att de har förutsättningarna. Julia kommer att presentera sin studie vid seminariet. Slutsatserna i hennes analys har också lagt grunden till programmet. Företag som medverkar är CozoCoffee, Granelunds Odlingar, 30 Tum Farm,  Göksholms Gård, Hej Kombucha. Wallins Mat, Delmat, Lindbacka Kvarn, Neerings i Grytyttan och Älvestorps Gård,  LOKAL Surdegsbageri, Bredsjö Mjölkfår, Karintorps förädling AB, Nygårds rökeri och delikatesser samt Lycktäppan.

– Syftet med seminariet är att ge deltagarna en ökad kompetens inom områden som de själva identifierat kan vara ett hinder för tillväxt, säger Claes Nelander som är ansvarig för inriktningarna Attraktionskraft och Konkurrenskraft inom AgroÖrebro.

Sedan några år tillbaka finns en nationell livsmedelsstrategi där ett av ledorden är ”tillväxt”. I Örebro län arbetar AgroÖrebro för att stötta lantbruks- och livsmedelsföretag att växa och därmed skapa fler arbetstillfällen och en hållbarare produktion.

För ytterligare information om eventet kontakta projektledare och moderator: Claes Nelander 070-456 86 51, claes@agroorebro.se

Translate »