Mattrender 2021
Posted By : January 8, 2021

“Under 2021 kommer vi äta kaffe istället för att dricka det, mumsa på kikärter i oväntade former – och dricka spetsad kombucha. “

Kurera, 8 största gröna mattrenderna 2021, msn 20201230

2021 har potential att bli ett spännande år gällande mattrender. Varje år presenterar Whole Foods Market en förutsägelse för vad man tror kommer att bli de stora trenderna under det kommande året i USA.  I år konstaterar man att COVID-19 redan under 2020 har påverkat våra konsumtionsmönster. Dels lagas mer mat hemma och dels säljs fler hälsorelaterade produkter (Whole Foods Market Releases 2021 Trends, 20210108)

Inför 2021 förväntar man sig följande:

  1. Vi kommer att äta mer funktionell mat och ställa högre krav på att livsmedel fyller flera funktioner.
  2. Frukosten får större betydelse och nya produkter som passar våra nya frukostvanor får ett uppsving.
  3. Efterfrågan på nya varianter av basvaror kommer att stiga, t ex pasta och olika typer av kryddor.
  4. Vi kommer att äta mer kaffe i olika produkter istället för att dricka det.
  5. Barnmatsutbudet kommer att öka med fler råvaror som bas.
  6. Fler restprodukter omsätts till livsmedel och minskar därmed matsvinnet.
  7. Fler olika typer av oljor kommer att användas i matlagningen och ger möjlighet till nya smakupplevelser.
  8. Kombucha med högre alkoholhalt kommer att få ett uppsving.
  9. Kikärtor kommer att användas som råvara i allt fler produkter.
  10. Jerky gjord på frukt och grönsaker och kryddat med t ex chili, ingefära eller kakao har en ökad efterfrågan.

Sverige har en tendens att haka på internationelle trender och det är inte omöjligt att samma utveckling kommer att ske här och till viss del redan har skett, men man kan också se några skillnader mellan de trender som förutspås i USA och och vad som sker på den europeiska marknaden.

“Det är inte bara vad du äter, eller var det är odlat, som är viktigt längre, utan även HUR du äter. “Mindful eating”, det vill säga att äta långsamt och koncentrerat, att tugga ordentligt förhöjer såväl njutningen som hälsoaspekterna med maten.”

Nyttigt.EU. Om hälsosam mat, träning, hälsa och viktnedgång, Mattrender 2021 – samt trender inom restauranger etc, 20210108.

En spaning är att vi i Europa kommer att baka mer eget bröd, köpa mer mat via tjänster som minskar matsvinnet, minska vårt intag av vatten på flaska och att trenden att köpa lokala livsmedel består (Nyttigt.EU. Om hälsosam mat, träning, hälsa och viktnedgång, Mattrender 2021 – samt trender inom restauranger etc, 20210108).

Att ha en nära relation mellan råvarorna och konsumenten kan vara en framgångsfaktor i den svenska livsmedelsproduktionen. Under Corona-pandemin har man kunnat se att tillförseln av vissa importerade råvaror har försvårats vilket har gjort det till en fördel att använda närproducerade produkter inom t ex restaurangbranschen. Även inom privatkonsumtionen finns tydliga strömningar som visar att intresset för närproducerat är starkt, t ex i form av försäljningen inom REKO-ringar. Intresset och kunskapen kring råvarorna ökar vilket också driver upp efterfrågan och i förlängningen påverkar den svenska produktionen. Framåt kan man skönja ett ökat intresse för svenskt naturbeteskött av alla slag och ökad efterfrågan på baljväxter (JA, Styrka i att vara nära råvarorna, 20210108).

Oavsett vilken väg trenderna tar så är det glädjande att den svenske konsumenten har ett ökat intresse för hur maten produceras och att detta kan vara en fördel för den svenska livsmedelsproduktionen. Låt oss hoppas att den trenden har ett liv även efter Corona.

 

Translate »