?>
Mer vildsvinskött i Örebroregionen
Posted By : February 19, 2021

Bakgrund

I Sverige finns det en vildsvinsstam på cirka 300 000 djur (Regeringen.se 20210219). Av alla djur som skjuts av årligen når bara 15 % konsumenter/butiker och restauranger. Samtidigt importerar vi ca 2 000 ton vildsvinskött från andra EU-länder (SVT.se 20210219). Jordbruksverkets övergripande mål är att köttet från vildsvin i Sverige tas tillvara på ett bättre sätt, då det är en bra råvara men okänd samt förknippad med en rad myter. Det finns dock inga ambitioner att vildsvinsstammen skall öka.

Agro Örebro driver ett av tretton projekt kopplat till Jordbruksverkets övergripande program ”Främjande av försäljning av vildsvinskött”. Parallellt med Agro Örebros projekt genomför Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Örebro län egna projekt inom samma program. För att stärka varandras insatser och aktiviteter samarbetar projekten på olika sätt.

Agro Örebros projekt består av fyra olika faser:

Fas 1. Research och analys via enkät och djupintervjuer

Fas 2. Eget event samt delta på andras event.

Fas 3. Utvärdering

Fas 4. Presentation av metoder, modeller och insatser som främjar försäljningen av vildsvinskött i Örebroregionen

Fas 1

Just nu genomförs en gemensam enkät (Agro Örebro, Hushållningssällskapet och Länstyrelsen Örebro län) riktad till konsumenter. Syftet är att ta reda på målgruppens kunskap och attityd till vildsvinskött

Vill du vara med och svara på enkäten? Klicka här

Du kan också skanna QR-koden med din telefon för att svara på enkäten

Fas 2

Parallellt med enkätundersökningen genomförs cirka 15 djupintervjuer. När intervjuerna är genomförda redovisas resultatet.

Translate »