?>
Nej till flyg och kött!
Posted By : July 10, 2019

”Fler svenskar säger nej till flyg och kött” enligt Land Lantbruk, 22/3 – 2019, som tagit del av resultatet av WWF:s årliga undersökning Klimatbarometern.

Medvetenheten kring klimatförändringar ökar och allt fler vill på olika sätt ta ställning för miljön. Enligt Klimatbarometern anser runt hälften av de tillfrågade att de berörs av klimatförändringarna och att de redan idag påverkas av dem i sina liv i viss eller hög grad. För att minska sin klimatpåverkan anger 35% att de valt att äta mindre kött och 19% att de valt bort flygresor. Vi upplever klimathotet som påtagligt och 83% av de tillfrågade oroar sig i någon mån för hur klimatförändringarna kommer att påverka framtiden.

Flygskammen breder ut sig och allt fler flygbolag marknadsför klimatkompensation som lösningen på problemet för att få sina kunder att fortsätta flyga. Detta är ett behjärtansvärt initiativ men Naturskyddsföreningen (SvD 16/4 – 2019) hävdar att vi trots detta måste minska vårt flygande för att nå klimatmålen, något som enligt ovanstående statistik bara verkar påverka beteendet hos drygt en 1/5 av befolkningen.

Att äta mindre kött är däremot något som är lättare att anamma! Nu väljer WWF att ge sig in i debatten (Land Lantbruk 7/7 – 2019) och skapa ett mer nyanserat samtal kring vad vi väljer att äta. Även de vegetariska alternativen lämnar avtryck och behöver granskas för att vår mathållning totalt sett ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Avokadon som lovordas i många sammanhang är inte helt oproblematisk sett ur ett kemikalie- och vattenperspektiv, då det t ex går åt 2000 liter vatten för att kunna skörda ett kilo avokado (DN 12/8 – 2018).

Det är inte heller en hållbar utveckling när det svenska köttet byts ut mot importerad ost utan hänsyn till hur och var osten producerats. Halloumi importeras från Cypern som har den högsta antibiotikaanvändningen per djurenhet i Europa (SVT 1/7 – 2019). Till den cypriotiska Halloumins försvar bör dock nämnas att de getter som mjölkas för att göra Halloumi inte räknas in i statistiken för antibiotikaanvändning vilket gör att vi egentligen inte har en aning om hur mycket eller om getterna ges någon antibiotika över huvud taget.  I det här sammanhanget får de troligtvis inget eller väldigt lite då den typ av antibiotika vi pratar om huvudsakligen ges till grisar och fjäderfä enligt veterinärer på SLU (Jordbruksaktuellt 10/7 – 19).

Visst finns det fördelar med att minska köttkonsumtionen, men djuren behövs i våra odlingssystem och för att bevara den biologiska mångfalden. De svenska lantbruken arbetar framgångsrikt med förebyggande djurhälsa och smittskydd vilket gör det möjligt att hålla nere antibiotikaanvändningen, oavsett djurslag (Jordbruksaktuellt 10/7 – 19). Budskapet borde vara att äta mindre men bättre kött och där står sig det svenska köttet väl i konkurrensen. På detta sätt minskar vi också vår miljöbelastning utomlands vilket påverkar den biologiska mångfalden positivt även globalt.

 

”Unga är beredda att betala upp till 20 procent mer för svenskt och ekologiskt.”

”Vad gäller konsumtion av kött anser 68 procent att det är helt avgörande eller ganska viktigt att det är svenskt. En andel om 51 procent resonerar på samma sätt om närproducerat. För ekologiskt är motsvarande andel 46 procent.

”Det primära skälet är att de vill stötta svenska bönder, enligt analysföretaget Ungdomsbarometern.”

https://www.landlantbruk.se/lantbruk/unga-vill-ha-svenskt-pa-tallriken/ 2019-03-13

 

De unga verkar ha lyssnat på budskapet och vill över lag ha mer närproducerat på tallriken. För att kunna dra full nytta av detta måste det vara lätt att hitta produkterna och att kunna jämföra dem mot varandra, såväl animaliska som vegetabiliska. Idag inte finns något bra sätt att jämföra miljöpåverkan mellan vegetariska och animaliska alternativ, men det skulle vara av godo om det fanns ett sådant redskap att ta till när inköpslistan ska skrivas. Just nu får vi nöja oss med att konstatera att allt kött inte är av ondo och att alla vegetabilier inte är av godo, men genom att välja svenskt och gärna närproducerat kan vi undvika att trampa i de värsta fallgroparna. Grilla svenskt i sommar!

Translate »