?>
Nu är den här – den nya ogräsfloran!
Posted By : November 3, 2020

I alla typer av odling är ogräs ett stort problem som kan ge minskad skörd och sjukdomsproblem. För att lyckas väl med ogräsbekämpningen krävs tidiga åtgärder och ofta krävs en kombination av förebyggande och behovsanpassade bekämpningsinsatser. Nu släpps en ny upplaga av “Ogräs på odlad mark” med fokus på vanliga ogräs som ställer till stora besvär i jordbruksgrödor och frilandsodlade grönsaker, frukt och bär. I boken beskrivs utbredning, konkurrenskraft, frönas överlevnad i jorden, kännetecken, förväxlingsrisk samt växternas biologi.

Boken finns att hämta som PDF eller kan beställas på Jordbruksverkets hemsida.

 

Translate »