Offentlighet

Offentlig konsumtion och upphandling

 

Målbild

 

Länets offentliga aktörer driver efterfrågan på varor och tjänster ur den regionala livsmedelskedjan. Genom upphandling bidrar det offentliga köket till att öka kunskapen om mervärdet i den regionala livsmedelskedjan och sambandet mellan livsmedel, hållbarhet och hälsa.

 

Prioriterade åtgärder

  • Öka kunskapen runt den offentliga upphandlingen och måltidens roll i den regionala livsmedelskedjan.
  • Göra det möjligt för fler mindre företag att komma in i offentlig upphandling.
  • Stötta arbetet med tydliga kost- och måltidspolicys i länets samtliga kommuner.
Translate »