?>
Örebro Universitet blir nationellt centrum för “Växtbaserade proteiner för hälsa och välmående”
Posted By : November 18, 2020

Under våren utlyste Formas medel för att skap fyra nationella centra för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället.”

My Newsdesk, Formas 20201118

För att nå en omställning av livsmedelssystemet behövs ny innovation och forskning i samverkan mellan olika aktörer som tar med sig en bredd av perspektiv. Genom Formas utlysning hoppas man kunna lägga grunden för långsiktig kunskaps- och kompetensförsörjning inom hela livsmedelssystemet och syftet är att de skapade centrumbildningarna ska bidra till:

  • behovsinitierade forskningsprojekt som möter näringslivets behov.
  • minskat avstånd mellan teori och praktik.
  • nya innovationer.

Örebro Universitet (i samarbete med SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA och Coor ) fick sin ansökan beviljad och kommer därmed att bygga upp ett nationellt centrum inom området “Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)”. Formas medel kommer att finansiera arbetet med 12 miljoner koronor per år under fyra år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

De tre andra centrumbildningarna som finansieras är:

  • BLUE FOOD – Centre for the seafood of the future, KTH,
  • Food Innovation Enabling Sustainable Transition – FINEST, RISE
  • SustAinimal – a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems, SLU

 

Translate »