?>
Örebro universitet storsatsar inom mat och hälsa
Posted By : April 6, 2021

Genom livet äter en människa ca 70 ton mat. Våra preferenser förändras genom livet men oavsett vad vi föredrar för tillfället är det alltid viktigt att vi får i oss bra mat med rätt sammansättning. Med detta i åtanke satsar Örebro universitet på forskning inom mat och hälsa och de senaste åren har man blanda annat fokuserat på hur skolmaten kan användas som en del av skolans pedagogik, hur maten kan kan beredas för äldre utifrån ett sensoriskt perspektiv, hur mat kan ha en antiinflammatorisk effekt, hållbara transporter och konsumtion samt hur vi kan kommunicera hälsosam mat och livsstil (Örebro universitet 20210406).

 

Bild från Piqsels 20210406.

 

Det senaste tillskottet i pusslet är PAN Sweden, växtbaserade proteiner för hälsa och välmående. PAN Sweden bildades i år och är ett gränsöverskridande forskningscentrum finansierat av Formas med 48 miljoner kronor fördelat över fyra år. Projektet är ett samarbete mellan många universitet samt offentliga och privata partners som representerar hela kedjan från jord till bord och koordineras av Örebro universitet (Örebro universitet 20210406)

 

” Örebro universitet välkomnar denna möjlighet att leda en tvärvetenskaplig nationell satsning inom livsmedelsområdet. Den bekräftar kvaliteten i vår forskning och belyser universitetets starka vilja att samverka med olika externa aktörer kring viktiga samhällsutmaningar”

Johan Schnürer, 20210406.

 

Målet med arbetet är att klargöra sambandet mellan bland annat förädling, smaklighet, smältbarhet och jäsning hos växtbaserade proteiner och vilken effekt detta har på matsmältningsapparaten och mental hälsa. Forskningen utgår från ett måltidsperspektiv och med tyngd i sensoriska upplevelser men även kostfibrers roll i kosten ligger i fokus. Vidare kommer konsumenternas beteenden och preferenser att studeras utifrån ett helhetsperspektiv. Det slutgiltiga målet är att hitta verktyg som kan bidra till innovation och fler växtbaserade produkter med hälsofrämjande effekt på marknaden samt att dessa ska hamna högt upp på konsumentens önskelista i måltidsupplevelsen.

Idag finns för lite kunskap kring de växtbaserade proteinernas roll och möjligheter vilket gör att utvecklingen av produkter och användningsområden går allt för långsamt. Årligen ökar försäljningen med ca 15 % vilket gör att det finns en stor potential både inom landet och inom exportsektorn. Använt på rätt sätt kan växtbaserade proteiner vara en utvecklingsmöjlighet för den svenska livsmedelsproduktionen samtidigt som målen i Agenda 2030 uppnås och utmaningar inom folkhälsan kommer närmare sin lösning (Örebro universitet 20210406).


Translate »