Organisation

AgroÖrebro – projektorganisation

Verksamhetsledare – Konkurrens- och attraktionskraft: Ola Albrektsson: LAVI gruppen AB

Verksamhetsledare – Samverkansplattform och Kompetenskraft: Malin Myhrberg: LAVI gruppen AB

Operativ Utvecklingsledare – Hemsida och Digital marknadsföring: Kadir Osman: LAVI gruppen AB

Operativt utvecklingsstöd (verksamhet och kompetens) – Johan Hedström: LAVI gruppen AB

 

Styrgrupp:

Magnus Börjesson: AgroÖst, Ann-Charlotte Wallenhammar: AgroÖst, Per Willén: LRF, Lovisa Forssell: Länsstyrelsen Örebro län, Kristina Eklöf: Region Örebro län.

 

Samverkansgrupp:

Samverkansgruppen har som funktion att delge de medverkande intressenterna varandras aktiviteter och erfarenheter och lägga grunden för samarbetsmöjligheter. Det pågår mycket inom arbetet med livsmedelsstrategin och många aktörer är inblandade. För att undvika dubbelarbetet och kanske kunna få dubbel utväxling av olika insatser behövs ett flöde av information som kan upprätthållas i form av denna samverkansgrupp.

 

Deltagare:

Per Willén: LRF, Anna-Karin Landin: Hushållningssällskapet, Region Örebro län, Thomas Börjesson: Länsstyrelsen, Petra Hofwander Edberg: ALMI, Ulf Hanell: Örebro universitet, Torbjörn Karlgren: Örebro universitet Holding.

 

Utvecklingsråd:

Utvecklingsrådet ska utifrån de ingående personernas egen verksamhet och omvärldsspaning komma med idéer om utvecklingsbehov inom AgroÖrebros arbetsområden ”Kompetens, Attraktion och Konkurrens” kopplade till nya affärsvägar och riktningar för AgroÖrebros framtida arbete. Gruppen kommer också med förslag på projekt att driva för näringens förbättrade förutsättningar men ska också vara ett kreativt forum vad kommer till insatser som kan skapa mervärden för lantbruks- och livsmedelsföretag sett till de hållbarhetsaspekter (social, ekonomisk och miljömässiga) som driver arbetet med livsmedelshandlingsplanen. Gruppens arbete kommer att identifiera behov av samarbeten, samverkansvilja, utbildning, fortbildning, nya lösningar vad kommer till teknik, finansieringslösningar, logistiklösningar och eller andra typer av praktiska förutsättningar. Gruppen har fokus på såväl problemidentifiering som problemlösning.

 

Deltagare:

Isabella Odmark: LRF-ungdomen, Närkekött, Lisa Schneider: Berga gård, Sara Staffare: Bredsjö mjölkfår, Emanuel Eskilsson: LOKAL suredgsbageri, Fredrik Gehrke: Lantbrukare/MR/HS, Linda Gustafsson: Region Örebro besöksnäringen, Johan Linderkers: Röda gårdens maskinstation/Tre sjöars kök, Erik Lindeberg: Bryggerikrogen Nora, Isabella Clomén: Orkla foods, Martin Matteusson: ICA Maxi Boglundsängen.

 

Kommunikationsplattform:

Som ansvarig för den samlade kommunikationen av arbetet inom livsmedelshandlingsplanen i Örebro län har AgroÖrebro ansvar för att ta fram och administrera arbetet runt fliken ”Livsmedelshandlingsplan” på AgroÖrebros hemsida. Syftet är att samla all information kring det arbete som sker inom handlingsplanen på en och samma plats för att ge företag och allmänhet en samlad bild av de insatser som görs. Arbetet drivs i form av ett Redaktionsråd där AgroÖrebro har det övergripande ansvaret för hemsidan och vad som publiceras, samt ett Kommunikationsnätverk som ska leverera in material från de aktörer som arbetar inom området.

 

Redaktionsråd:

Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, AgroÖrebro.

 

Kommunikationsnätverk:

Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, ALMI, Örebro universitet, Hushållningssällskapet, LRF, AgroÖrebro.

Translate »