Organisation

Agro Örebro – projektorganisation

Verksamhetsansvarig: Johan Hedström: LAVI gruppen AB

Operativ Utvecklingsledare – Konkurrenskraft och Attraktionskraft: Claes Nelander: LAVI gruppen AB

Operativ Utvecklingsledare – Samverkansplattform och Kompetenskraft: Malin Myhrberg: LAVI gruppen AB

Operativ Utvecklingsledare – Hemsida och Digital marknadsföring: Kadir Osman: LAVI gruppen AB

 

Styrgrupp:

Magnus Börjesson: AgroÖst, Ann-Charlotte Wallenhammar: AgroÖst, Per Willén: LRF, Anita Norén: Länsstyrelsen Örebro län, Kristina Eklöf: Region Örebro län.

 

Samverkansgrupp:

Samverkansgruppen har som funktion att delge de medverkande intressenterna varandras aktiviteter och erfarenheter och lägga grunden för samarbetsmöjligheter. Det pågår mycket inom arbetet med livsmedelsstrategin och många aktörer är inblandade. För att undvika dubbelarbetet och kanske kunna få dubbel utväxling av olika insatser behövs ett flöde av information som kan upprätthållas i form av denna samverkansgrupp.

 

Deltagare:

Per Willén: LRF, Anna-Karin Landin: Hushållningssällskapet, Mikael Jorstig: Region Örebro län, Ragnhild Christiansen: Länsstyrelsen, Petra Hofwander Edberg: ALMI, Annika Grälls, Alfred Nobel Sciencepark, Ulf Hanell: Örebro universitet, Torbjörn Karlgren: Örebro universitet Holding.

Utvecklingsråd:

Utvecklingsrådet ska utifrån de ingående personernas egen verksamhet och omvärldsspaning komma med idéer om utvecklingsbehov inom Agro Örebros arbetsområden ”Kompetens, Attraktion och Konkurrens” kopplade till nya affärsvägar och riktningar för Agro Örebros framtida arbete. Gruppen kommer också med förslag på projekt att driva för näringens förbättrade förutsättningar men ska också vara ett kreativt forum vad kommer till insatser som kan skapa mervärden för lantbruks- och livsmedelsföretag sett till de hållbarhetsaspekter (social, ekonomisk och miljömässiga) som driver arbetet med livsmedelshandlingsplanen. Gruppens arbete kommer att identifiera behov av samarbeten, samverkansvilja, utbildning, fortbildning, nya lösningar vad kommer till teknik, finansieringslösningar, logistiklösningar och eller andra typer av praktiska förutsättningar. Gruppen har fokus på såväl problemidentifiering som problemlösning.

 

Deltagare:

Isabella Odmark: LRF-ungdomen, Christian Borell: Närkekött, Lisa Schneider: Berga gård, Jenni Nordenskjöld: Lantmännen Unibake/Korvbrödsbagaren, Sara Staffare: Bredsjö mjölkfår, Emanuel Eskilsson: LOKAL suredgsbageri, Fredrik Gehrke: Lantbrukare/MR/HS, Linda Gustafsson: Region Örebro besöksnäringen, Johan Linderkers: Röda gårdens maskinstation/Tre sjöars kök, Erik Lindeberg: Bryggerikrogen Nora, Isabella Clomén: Orkla foods.

 

Kommunikationsplattform:

Som ansvarig för den samlade kommunikationen av arbetet inom livsmedelshandlingsplanen i Örebro län har Agro Örebro ansvar för att ta fram och administrera arbetet runt fliken ”Livsmedelshandlingsplan” på Agro Örebros hemsida. Syftet är att samla all information kring det arbete som sker inom handlingsplanen på en och samma plats för att ge företag och allmänhet en samlad bild av de insatser som görs. Arbetet drivs i form av ett Redaktionsråd där Agro Örebro har det övergripande ansvaret för hemsidan och vad som publiceras, samt ett Kommunikationsnätverk som ska leverera in material från de aktörer som arbetar inom området.

 

Redaktionsråd:

Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Agro Örebro.

 

Kommunikationsnätverk:

Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, ALMI, Örebro universitet, Alfred Nobel sciencepark, Hushållningssällskapet, LRF, Agro Örebro.

Translate »