Pitch & Match goes Bio – gröna innovationer för en hållbar marknad
Posted By : February 26, 2021

LRF bjuder för andra gången in till

Pitch & Match goes Bio – gröna innovationer för en hållbar marknad

Torsdagen den 15/4 kl 13.00 i Stockholm

Frågor och  intresseanmälan skickas till: Helena.Kock-Astrom@2050.se tel 070-516 30 25

Det primära syftet med eventet är att de pitchande företagen ska få kontakt med nya försäljningskanaler och därmed snabba upp processen för en bred marknadslansering.

Sex till åtta företag pitchar sin produkt/tjänst (OBS! ej livsmedel) för en jury bestående av inköpare från stora inköpsorganisationer. De deltagande företagen får en återkoppling ur ett kundperspektiv från juryn.

Produkten eller tjänsten:
• ska vara färdigutvecklad för bred marknadslansering
• ska vara en del i att utveckla bioekonomin
• utgöras av svenska biobaserade råvaror, produktionen ska ske i Sverige
• målgrupp för produkten eller tjänsten ska vara hushåll, organisationer eller företag

Pitchning 12 minuter (inklusive frågor från jury och publik), juryn kommer att matcha mot de medverkande företagen. Publiken kommer bl.a. att bestå av investerare, inköpare, beslutsfattare och myndigheter. 2050 Consulting coachar deltagande företag inför pitchning.. Inga kostnader för pitchande företag förutom resa och ev logi.

Juryn utser en vinnare i respektive klass:
• Produkt med störst marknadspotential
• Bästa pitch

Vi eftersträvar geografisk spridning på företagen och att både kvinnor och män presenterar pitchande företag.

En uppföljande enkät riktad till de pitchande företagen i det första Pitcheventet har genomförts.  Resultatet finner du här .

Mer information om förra årets event och filmer från det finns här.

Translate »