Planen i Kvinnersta: Odla 750 000 slanggurkor per år
Posted By : November 30, 2022

Idag (22-11-30) publicerade Närkes Allehanda en artikel om AgroÖrebros insats i projektet “Affärs- och tillväxtkraft i ÖMS för ökad , långsiktig och hållbar Livsmedelsförsörjning”. Projektets syfte är att främja tillväxt inom livsmedelssektorn för att öka produktion och konsumtion av svenska livsmedel. Arbetet sker i samarbete mellan Vreta Kluster, Agro Sörmland, Agro Örebro och AgroVästmanland som alla har i uppdrag att främja tillväxt inom gröna näringen och livsmedelsproducerande företag. Samarbetet möjliggör och stärker också ett förbättrat innovationssystem inom och mellan länen.

Livsmedelskedjan behöver hanteras som en kedja, och inte bara som stuprörsenheter för att nå en ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Detta innebär att det finns behov av en tydlig plan för tillväxt med hållbarhet som hävstång för ökade konsumentvärden. Gröna innovationsmiljöer är också viktiga aktörer för att nå de långsiktiga målen med livsmedelsstrategin varför projektet syftar till att möjliggöra för livsmedelsproducerande företag att växa genom behovsanpassat stöd från främjare och innovationsstödsaktörer.

I projektet testas ett arbetssätt för affärsutveckling där innovation och samtliga hållbarhetsaspekter integreras där 8 företag ska ha deltagit från ÖMS-regionen. Möten med främjarsystemet genomförs för att sprida kunskap mellan företag och aktörerna åt båda hållen och möten med investerare/kapital där det är relevant, bidrar till ökad attraktionskraft hos livsmedelsproducerande företag. För Örebros del genomförs detta i praktiken genom en testbädd för växthusetablering i Kvinnersta där Almi, Stora Mellösa, Örebroporten, AgroÖrebro, Länsföräkringar Bank, Almi och Karintorps Förädling deltar. Målet är att hitta en kalkyl där alla blir vinnare och Örebro försesmed lokala grönsaker.

 

Artikeln hos NA.

 

Translate »