Regler och villkor, en viktig del i livsmedelsstrategin!
Posted By : December 29, 2020

Målet med livsmedelsstrategin är att öka den inhemska försörjningsförmågan och en viktig del av detta är att underlätta för företagande inom livsmedelssektorn. Företagandet kan ofta upplevas som krångligt när det kommer till de regelverk som omger livsmedelsproduktionen, men ett intensivt arbete pågår för att underlätta och förenkla administrationen.

Ett steg i den riktningen är att det från den 25/12 sker en förenkling kring rapporteringen av foder genom att länsstyrelserna tar över hela ansvaret för registerhållningen när det kommer till foderanläggningar och foderproducenter. Istället för att rapportera till två olika myndigheter, jordbruksverket och länsstyrelsen, behövs endast en anmälan ske. Detta hoppas man ska spara tid och minska den administrativa bördan.

Translate »